fbpx

Lukë Matrënga

Gjon Nikollë Kazazi

Zef Skiroi

Anonimi i Elbasanit

Anonimi i Elbasanit, 1761

Anonimi i Elbasanit, 1761

Anonimi i Elbasanit, 1761 (Transliteruar nga Robert Elsie) Transliterated text of the Elbasan Gospel Manuscript Anonimi i Elbasanit, 1761 - Page 02 (Matthew 26:01-05 = 02.04-17) të shenjtënuashimenë të prem ten e madhe. o të bekuam të kër shtenë. thiri Krishti zoti...

Simon Kazanxhiu

Evllogji Kurilla

Studime Shqiptare – Përkthimi i Dhjatës së Re Shqip

Studime Shqiptare – Përkthimi i Dhjatës së Re Shqip

Ευλόγιος Κουρίλας Λαυριώτης: "ΑΛΒΑΝΙΚΑΊ ΜΕΛΈΤΑΙ – Η ΜΕΤΆΦΡΑΣΙΣ ΤΗΣ Κ. ΔΙΑΘΉΚΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΑΛΒΑΝΙΚΌΝ, η τε του Γρηγορίου Αργυροκαστρίτου & η του Κων. Χριστοφορίδου, εξεταζομένη από γλωσσικής,  ερμηνευτικής και δογματικής απόψεως, και περί της ελληνοαλβανικής...