Libri i plotë E Mbsuame e Krështerë Lukë Matrënga, 1592