Libri i plotë E Mbsuame e Krështerë Lukë Matrënga,...