Këto predikime u përgatitën dhe u transmetuan nga Foti Cici në Athinë (1995), në radion e kishës ortodokse të Greqisë, 89.4 FM. Farëhedhësi (Lluka, 8:5-15), 14 tetor 1995   I pasuri dhe Llazari i varfër (Lluka, 16:19-31), Jeta e shën Nektarit, 4 nëntor 1995...