fbpx

K. Kristoforidhi – Toskërisht

PSALLTIRI, 1868

PSALLTIRI, 1868

PSALLTIRI, 1868 (Me alfabetin e sotëm) Kthyerë pas Evraishtesë Vietërë Shqip ndë gluhë Toskërishte prej KONSTANTINIT KRISTOFORIDHIT, ELBASANASIT Konstantinopol, 1868. Ndë shtypa-shkronjë të A. H. Bojaxhianit. Paraqitur me alfabetin e sotëm nga Prof. XHEVAT LLOSHI ©...

DHIATA E RE, 1879

DHIATA E RE, 1879

DHIATA E-RE e Zotit dhe Shpëtimtarit t’ënë JISU KRISHT Kthyerë prej Elinishtesë Shqip Ndë të folë toskënisht Paraqitur me alfabetin e sotëm nga prof. dr. XHEVAT LLOSHI © Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë DHIATA E RE E PLOTË NË SHFLETUES DHIATA E RE E...

TË BËRËTË, 1884

TË BËRËTË, 1884

TË BËRËTË (Me alfabetin e sotëm) Këthyerë pas Evraishtesë Vietërë Shqip ndë gluhë Toskërishte prej KONSTANTINIT KRISTOFORIDHIT, ELBASANASIT. Konstantinopolë ndë shtypashkronjë të A. H. Bojaxhianit, 1884. Paraqitur me alfabetin e sotëm nga prof. dr. XHEVAT LLOSHI. ©...

TË DALËTË, 1884

TË DALËTË, 1884

TË DALËTË (Me alfabetin e sotëm) Këthyerë pas Evraishtesë Vietërë Shqip ndë gluhë Toskërishte prej KONSTANTINIT KRISTOFORIDHIT, ELBASANASIT. Konstantinopolë ndë shtypashkronjë të A. H. Bojaxhianit, 1884. Paraqitur me alfabetin e sotëm nga prof. dr. XHEVAT LLOSHI. ©...

NOM I DYTË, 1884

NOM I DYTË, 1884

NOM I DYTË (Me alfabetin e sotëm) Këthyerë pas Evraishtesë Vietërë Shqip ndë gluhë Toskërishte prej KONSTANTINIT KRISTOFORIDHIT, ELBASANASIT. Konstantinopolë ndë shtypashkronjë të A. H. Bojaxhianit, 1884. Paraqitur me alfabetin e sotëm nga prof. dr. XHEVAT LLOSHI. ©...

FIALËT E URTA, 1884

FIALËT E URTA, 1884

FIALËT E URTA TË SOLLOMONIT (Me alfabetin e sotëm) Kthyerë pas Evraishtesë Vietërë Shqip ndë gluhë Toskërishte prej KONSTANTINIT KRISTOFORIDHIT, ELBASANASIT Paraqitur me alfabetin e sotëm nga Prof. XHEVAT LLOSHI © Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë Libri...

ISAIA, 1884

ISAIA, 1884

ISAIA (Me alfabetin e sotëm) Kthyerë pas Evraishtesë Vietërë Shqip ndë gluhë Toskërishte prej KONSTANTINIT KRISTOFORIDHIT, ELBASANASIT Paraqitur me alfabetin e sotëm nga Prof. XHEVAT LLOSHI © Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë Libri në formatin HTML (web...

K. Kristoforidhi – Gegërisht

DHIATA E RE, 1872 (Me alfabetin origjinal)

DHIATA E RE, 1872
(Me alfabetin origjinal)

DHIATA E RE e zotit edhe shëlbuesit t’ynë IESU – KRISHTIT Këthyem prei greqishtesë vietër shqip ndë gjuhë gegënishte, 1872. DHIATA E RE E PLOTË NË SHFLETUES DHIATA E RE E PLOTË NË PDF Librat e Dhiatës së Re në PDF Truveza e ģiθę Ĺĭbravet Δiătęsę Rē (0.05 MB) Senti...

Bibla: Diodati i Ri

Bibla, 1994

 Dhjata e Vjetër Libri i plotë - pdf Dhjata e Vjetër (Versioni Diodati i Ri) në pdf (3.1 MB) Libri i ndarë në kapituj - html Zanafilla Eksodi Levitiku Numrat Ligji i përtërirë Jozueu Gjyqtarët Ruthi 1 i Mbretërve (1 i Samuelit) 2 i Mbretërve (2 i Samuelit) 3 i...

Bibla: At Simon Filipaj

Dhjata e Re: Vladimir Dervishi

Dhjata e Re, 2000

 Libri i plotë - pdf Dhjata e Re (Versioni CHC) në pdf (1.0 MB) Libri i ndarë në kapituj - html Mateu Marku Lluka Gjoni Veprat Romakëve 1 Korintasve 2 Korintasve Galatasve Efesianëve Filipianëve Kolosianëve 1 Selanikasve 2 Selanikasve 1 Timoteut 2 Timoteut Titit...

Versione dygjuhëshe

Vangjeli i Shën MatesëVangelo di san Matteo

Vangjeli i Shën Matesë
Vangelo di san Matteo

Përkthimi në gjiuhën arbëreshe qe marrë nga teksti i tërë i "C.E.I." Me shënime dhe shpjegime të Etërvet Jesuitë të “Civiltà Cattolica”. I prierrë në gjuhën arbëreshë nga zoti Emanuil Jordani, e prof. Gustin Jordani. Me pranimin e zotërisë kishtare. Pronë artistike...

Audio: Timo Flloko

Audio: Bekim Lumi

Dhjata e Re gegërisht – Reciton Bekim Lumi

Dhjata e Re gegërisht – Reciton Bekim Lumi

Mateu 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28   Marku 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   11  12  13  14  15  16   Lluka 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 ...