fbpx

K. Kristoforidhi – Toskërisht

Dhjata e Re, 1879

Libri i ndarë në kapituj -PDF Truveza e libravet të Dhjatës' së-Re (0.02 MB) Ungjilli pas Matheut (2.3 MB) Ungjilli pas Markut (1.5 MB) Ungjilli pas Llukajt (2.5 MB) Ungjilli pas Joanit (1.8 MB) Punët' e Apostojvet (2.5 MB) Karta e Apostollit Pavël mbë Romanëtë (1.0...

Gjeneza, 1889

 Libri i plotë - në PDF Krye 1 - 50 (20.2 MB) Libri i ndarë në kapituj - në PDF Krye 1 - 10 (0.9 MB) Krye 11 - 20 (0.9 MB) Krye 21 - 30 (1.2 MB) Krye 31 - 40 (1.1 MB) Krye 41 - 50 (1.2 MB) Të-bërëtë (Gjeneza / Zanafilla) - html Krye 1 - 50

K. Kristoforidhi – Gegërisht

Dhiata e Re ndë gjuhë gegënishte, 1872

 Libri i plotë Δiata e Re (me alfabetin origjinal) në pdf [gra] (15.6 MB) Libri i ndarë në kapituj Truveza e ģiθę Ĺĭbravet Δiătęsę Rē (0.05 MB) Senti Unģil mbas Matθeut (3.5 MB) Senti Unģil mbas Markut (1.6 MB) Senti Unģil mbas Lukęsę (2.6 MB) Senti Unģil mbas...

Bibla: Diodati i Ri

Bibla, 1994

 Dhjata e Vjetër Libri i plotë - pdf Dhjata e Vjetër (Versioni Diodati i Ri) në pdf (3.1 MB) Libri i ndarë në kapituj - html Zanafilla Eksodi Levitiku Numrat Ligji i përtërirë Jozueu Gjyqtarët Ruthi 1 i Mbretërve (1 i Samuelit) 2 i Mbretërve (2 i Samuelit) 3 i...

Bibla: At Simon Filipaj

Dhjata e Re: Vladimir Dervishi

Dhjata e Re, 2000

 Libri i plotë - pdf Dhjata e Re (Versioni CHC) në pdf (1.0 MB) Libri i ndarë në kapituj - html Mateu Marku Lluka Gjoni Veprat Romakëve 1 Korintasve 2 Korintasve Galatasve Efesianëve Filipianëve Kolosianëve 1 Selanikasve 2 Selanikasve 1 Timoteut 2 Timoteut Titit...

Versione dygjuhëshe

Audio: Timo Flloko

Audio: Bekim Lumi

Dhjata e Re gegërisht – Reciton Bekim Lumi

Mateu 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28   Marku 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   11  12  13  14  15  16   Lluka 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 ...