fbpx

Dhiata e Re ndë gjuhë gegënishte, 1872

 Libri i plotë Δiata e Re (me alfabetin origjinal) në pdf [gra] (15.6 MB) Libri i ndarë në kapituj Truveza e ģiθę Ĺĭbravet Δiătęsę Rē (0.05 MB) Senti Unģil mbas Matθeut (3.5 MB) Senti Unģil mbas Markut (1.6 MB) Senti Unģil mbas Lukęsę (2.6 MB) Senti Unģil mbas...