Libri i plotë

Byzantine Hymnal (Hymnore bizantine – Libër muzikor në anglishte), 1959