E Mbsuame e Krështerë, 1592

 Libri i plotë E Mbsuame e Krështerë Lukë Matrënga, 1592

Read More