Predikime

Këto predikime u përgatitën dhe u transmetuan nga Foti Cici në Athinë (1995), në radion e kishës ortodokse të Greqisë, 89.4 FM. Farëhedhësi (Lluka, 8:5-15), 14 tetor 1995   I pasuri dhe Llazari i varfër (Lluka, 16:19-31),...

Read More