Ungjijtë e të dielave, 1930 (Chani/Çani)

 Libri i plotë Ungjijtë e të Dielave në pdf [gra] (5.1 mb) Libri i ndarë në kapituj Ungjijte Mengjezore te se Dielave (0.5 mb) Ungjijte Dielore pas Joanit (0.5 mb) Ungjijte Dielore pas Mattheut (0.6 mb) Ungjijte Dielore pas...

Read More