Libri i plotë

E Mbsuame e Krështerë
Lukë Matrënga, 1592