Libri i plotë

Eastern Orthodox Hymnal (Hymnore lindore ortodokse – Libër muzikor në anglishte), 1951