Libri i plotë ne PDF Libri i ndarë në kapituj Pasthenjé (0.1 MB) É Hen' é Madhé (0.9 MB) É Mart' é Madhé (0.3 MB) É Merkur é Madhé (0.4 MB) É Egnt' é Madhé é Shéngte Mbremané (1.8 MB) É Shtun' é Madhé é Shéngte (1.0 MB) É...