Libri i plotë

Fjalor latinisht-epirotisht
Frang Bardhi, 1635