Libri i plotë

Hymnore për Kor të Përzier, e Editoj Imzot Fan S. Noli (Libër muzikor në shqipe), 1936