shqiptarortodoks.com - albanianorthodox.com
Fan S. Noli Kisha shqiptare Bibla shqip Albanologji Foti Cici

Ikonografi


Shkrime mbi ikonografinë

1. Shkolla e Korçës dhe tradita e saj në pikturen kishtare (Theofan Popa)

2. a) Ikona dhe miniatura mesjetare në Shqipëri (Theofan Popa)
    b) Icônes et miniatures du Moyen âge en Albanie (Theofan Popa)

3. a) Piktura Murale e Mesjetës në Shqipëri (Dhorka Dhamo)
    b) La Peinture Murale du Moyen âge en Albanie (Dhorka Dhamo)

Ikona - afreske në Shqipëri
(Në proces)

Kërkojmë një bashkëpunëtor që mund të përmirësojë e plotësojë seksionin e ikonografisë.


Kliko për të zmadhuar imazhin.


Top