Këto predikime u përgatitën dhe u transmetuan nga Foti Cici në Athinë (1995), në radion e kishës ortodokse të Greqisë, 89.4 FM.

Farëhedhësi (Lluka, 8:5-15), 14 tetor 1995

 

I pasuri dhe Llazari i varfër (Lluka, 16:19-31), Jeta e shën Nektarit, 4 nëntor 1995

 

Samaritani i mirë (Lluka, 10:25-37), Jeta e shën Joan Gojartit, 11 nëntor 1995

 

I pasuri i pamend (Lluka, 12:16-21), Jeta e shën Ekaterinës, 18 nëntor 1995

 

Njeriu i pasur (Lluka, 18:18-27), Jeta e shën Andreas, 25 nëntor 1995

 

I verbëri (Lluka, 18:35-43), Katekizëm: Besorja, 3 dhjetor 1995

 

Gruaja e kërrusur (Lluka, 13:10-17), Katekizëm: Besorja, 10 dhjetor 1995

 

Gostia e madhe (Lluka 14:16-24), Katekizëm: Besorja, 16 dhjetor 1995

 

Lindja e Krishtit (Mattheu, 2:1-12), Katekizëm: Besorja, 22 dhjetor 1995

 

Para Pagëzimit të Krishtit (Marku, 1:1-8), Katekizëm: Besorja, 30 dhjetor 1995