Libri i plotë

Psalteri shqip (Ndë gjuhë gegënishte), 1872