Libri i plotë ne PDF

Libri i ndarë në kapituj

Pasthenjé (0.1 MB)
É Hen’ é Madhé (0.9 MB)
É Mart’ é Madhé (0.3 MB)
É Merkur é Madhé (0.4 MB)
É Egnt’ é Madhé é Shéngte Mbremané (1.8 MB)
É Shtun’ é Madhé é Shéngte (1.0 MB)
É Djél’ é Shéngte é Pashkevé te Medha  (0.5 MB)
Mbremesoré é Madhé  (0.2 MB)