Shërbesa e Shejtë e Sh’Jon Vladimirit

Çudibamësit Mbretit të lavdueshëm dhe dëshmorit të madh

Tiranë, 1934

LIBRI I PLOTË

Joan Vladimiri