Autori: Shën Joan Sinaiti
Titulli: SHKALLA 

(Përktheu nga greqishtja e vjetër Atë Foti Cici).

Shën Joan Sinaiti lindi në vitin 579 pas Krishtit në Siri dhe vdiq më 649 në Egjipt.

Përveç Biblës dhe librave të shërbesave, asnjë vepër tjetër në Krishterimin Lindor nuk është studjuar, kopjuar dhe përkthyer më shumë sesa “Shkalla e ngjitjes hyjnore” të Shën Joanit të Shkallës” (Imzot Kallistos Ware, 1980).

 

TRE KAPITUJT E PARË (PDF)