fbpx
Mujori I, 2009

Mujori I, 2009

 SHËNIM I BOTUESIT: Lejohet kopjimi i citimeve biblike, por të referohet burimi. Επιτρέπεται ή άντιγραφή των βιβλικών παραπομπών μέ μόνη την άναφορά τής πηγής. Copyrighting of biblical quotes are permitted; it is necessary only...

Mujori II

MUJORI II, i cili përmban shërbesat e ngjeshura të muajit dhjetor, ka shumë vjet që është bllokuar nga KOASh-i, mbasi përkthyesi e paraqiti për botim. Mbas refuzimit dhe bllokimit të Mujorit 2 dhe lirimit e largimit të At Justinit nga Shqipëria, Kryepeshkopi Anastas...

Mujori  III, 2015

Mujori III, 2015

  SHËNIM I BOTUESIT: Lejohet kopjimi i citimeve biblike, por të referohet burimi. ή άντιγραφή των βιβλικών παραπομπών μέ μόνη την άναφορά τής πηγής. Copyrighting of biblical quotes are permitted; it is necessary only to reference the...

Mujori IV, 2016

Mujori IV, 2016

SHËNIM I BOTUESIT: Lejohet kopjimi i citimeve biblike, por të referohet burimi. Επιτρέπεται ή άντιγραφή των βιβλικών παραπομπών μέ μόνη την άναφορά τής πηγής. Copyrighting of biblical quotes are permitted; it is necessary only to reference the...

Mujori V, 2017

Mujori V, 2017

SHËNIM I BOTUESIT: Lejohet kopjimi i citimeve biblike, por të referohet burimi. Επιτρέπεται ή άντιγραφή των βιβλικών παραπομπών μέ μόνη την άναφορά τής πηγής. Copyrighting of biblical quotes are permitted; it is necessary only to reference the...