Libri i plotë

The Poet of Nazareth (Poeti i Nazaretit – Ungjilli i Mattheut në vargje), 1962