Libri i plotë

Three Liturgies of the Eastern Orthodox Church (Tri meshët e kishës ortodokse lindore), 1955