Libri i plotë

Ungjilli i Mattheut (Eparkia e Ungrës)
Versioni arbëresh: italisht-shqip, 1999