Παναγιώτης Δ. Κουπιτώρης: Διατριβή περί της παρ’ Αλβανοίς αντωνυμίας του τρίτου προσώπου: Κατά την διάλεκτον των εν Ελλάδι Αλβανών μάλιστα την των Υδραίων, 1879.

LIBRI NË SHFLETUES
LIBRI NË PDF