“2 Timoteut – kapitulli 3” from (në shqipen standarde) by Dhjata e Re (Versioni CHC). Released: 2000. Genre: Speech.