Select Page

Lukë Matrënga

Frang Bardhi

Pjetër Bogdani

Kuvendi i Arbënit

Kuvendi i Arbënit,1706

Kuvendi i Arbënit,1706

Koncili Provinciali o Kuvendi i Arbënit..., Romë 1706. Botim kritik - përgatiti Bardhyl Demiraj, 2012. Majtas: riprodhimi fotografik. Djathtas: teksti kritik. Copyright / Të drejtat e autorësisë: Bardhyl Demiraj. LIBRI NË SHFLETUES LIBRI NË PDF  ...

Gjon Nikollë Kazazi

Zef Skiroi

Anonimi i Elbasanit

Anonimi i Elbasanit, 1761

Anonimi i Elbasanit, 1761

Anonimi i Elbasanit, 1761 (Transliteruar nga Robert Elsie) Transliterated text of the Elbasan Gospel Manuscript Anonimi i Elbasanit, 1761 - Page 02 (Matthew 26:01-05 = 02.04-17) të shenjtënuashimenë të prem ten e madhe. o të bekuam të kër shtenë. thiri Krishti zoti...

KODIKU BERATAS

Kodiku i Kostë Cepit – Vithkuqarit

Kodiku i Kostë Cepit – Vithkuqarit (1822-1823)

Kodiku i Kostë Cepit – Vithkuqarit (1822-1823)

Prof. Dr. Bardhyl Demiraj: Kodiku i Kostë Cepit - Vithkuqarit (1822-1823) III. Vendi i tij në trashëgiminë e kulturës së shkrimit shqip me alfabet grek. Botuar te “Hylli i Dritës”, 2021, Nr. 1 (303). Copyright / Të drejtat e autorësisë: Bardhyl Demiraj. LIBRI NË...

Dorëshkrimi në Bibliotekën Ambrosiane të Milanos

Simon Kazanxhiu

V. Meksi – G. Gjirokastriti

DHJATA E RE, 1827

DHJATA E RE, 1827

ME ALFABETIN E SOTËM Vangjel Meksi – Grigor Gjirokastriti Paraqitur me alfabetin e sotëm nga Dr. Thoma Qendro © Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë Librat e Dhjatës së Re në BIBLE.COM Shënti Ungjilli i Mattheosë Shënti Ungjilli i Markosë Shënti Ungjilli i...

Johann Georg von Hahn

K. Kristoforidhi

DHIATA E RE, 1872

DHIATA E RE, 1872

ME ALFABETIN E SOTËM Paraqitur me alfabetin e sotëm nga prof. dr. XHEVAT LLOSHI © Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë (2017) DHIATA E RE E PLOTË NË SHFLETUES DHIATA E RE E PLOTË NË PDF Librat e Dhiatës së Re në PDF TRUVEZA e gjithë Libravet Dhiatësë Re...

PSALTERI, 1872

PSALTERI, 1872

ME ALFABETIN E SOTËM Paraqitur me alfabetin e sotëm nga prof. dr. XHEVAT LLOSHI © Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë (2015) LIBRI NË SHFLETUES LIBRI NË PDF ME ALFABETIN ORIGJINAL Këthyem prei greqishtesë vietër shqip ndë gjuhë gegënishte prei Konstantinit...

Panajot Kupitori

Th. Paskidis

Ndre Logoreci

Mihail Lambrinidou

Shqiptarët në Greqinë qendrore dhe në Peloponez, 1907

Shqiptarët në Greqinë qendrore dhe në Peloponez, 1907

Μιχαήλ Λαμπρυνίδης: Οι Αλβανοί κατά την κυρίως Ελλάδα και την Πελοπόννησον / Ύδρα –Σπέτσαι. Η χερσόνησος του Αίμου και οι κάτοικοι αυτής (Επίμετρον),1907. LIBRI NË SHFLETUES LIBRI NË...

Angelo Leotti

Evllogji Kurilla

Studime Shqiptare – Përkthimi i Dhjatës së Re Shqip

Studime Shqiptare – Përkthimi i Dhjatës së Re Shqip

Ευλόγιος Κουρίλας Λαυριώτης: "ΑΛΒΑΝΙΚΑΊ ΜΕΛΈΤΑΙ – Η ΜΕΤΆΦΡΑΣΙΣ ΤΗΣ Κ. ΔΙΑΘΉΚΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΑΛΒΑΝΙΚΌΝ, η τε του Γρηγορίου Αργυροκαστρίτου & η του Κων. Χριστοφορίδου, εξεταζομένη από γλωσσικής,  ερμηνευτικής και δογματικής απόψεως, και περί της ελληνοαλβανικής...

Kodikët e Shqipërisë

2000 YEARS CHURCH ART AND CULTURE IN ALBANIA