fbpx

Lukë Matrënga

Frang Bardhi

Kuvendi i Arbënit

Kuvendi i Arbënit,1706

Koncili Provinciali o Kuvendi i Arbënit..., Romë 1706. Botim kritik - përgatiti Bardhyl Demiraj, 2012. Majtas: riprodhimi fotografik. Djathtas: teksti kritik. Copyright / Të drejtat e autorësisë: Bardhyl Demiraj. LIBRI NË SHFLETUES LIBRI NË PDF  ...

Gjon Nikollë Kazazi

Zef Skiroi

Anonimi i Elbasanit

Anonimi i Elbasanit, 1761

Anonimi i Elbasanit, 1761

Anonimi i Elbasanit, 1761 (Transliteruar nga Robert Elsie) Transliterated text of the Elbasan Gospel Manuscript Anonimi i Elbasanit, 1761 - Page 02 (Matthew 26:01-05 = 02.04-17) të shenjtënuashimenë të prem ten e madhe. o të bekuam të kër shtenë. thiri Krishti zoti...

KODIKU BERATAS

KODIKU BERATAS (vitet 1760).

KODIKU BERATAS (vitet 1760). Botim kritik - përgatiti Bardhyl Demiraj. Akademia e Shkencave të Shqipërisë, 2019. Copyright / Të drejtat e autorësisë: Bardhyl Demiraj. LIBRI NË SHFLETUES LIBRI NË PDF    

Dorëshkrimi në Bibliotekën Ambrosiane të Milanos

Simon Kazanxhiu

Xhevat Lloshi

Evllogji Kurilla

Studime Shqiptare – Përkthimi i Dhjatës së Re Shqip

Studime Shqiptare – Përkthimi i Dhjatës së Re Shqip

Ευλόγιος Κουρίλας Λαυριώτης: "ΑΛΒΑΝΙΚΑΊ ΜΕΛΈΤΑΙ – Η ΜΕΤΆΦΡΑΣΙΣ ΤΗΣ Κ. ΔΙΑΘΉΚΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΑΛΒΑΝΙΚΌΝ, η τε του Γρηγορίου Αργυροκαστρίτου & η του Κων. Χριστοφορίδου, εξεταζομένη από γλωσσικής,  ερμηνευτικής και δογματικής απόψεως, και περί της ελληνοαλβανικής...