Anonimi i Elbasanit, 1761 (Transliteruar nga Robert Elsie) Transliterated text of the Elbasan Gospel Manuscript Anonimi i Elbasanit, 1761 - Page 02 (Matthew 26:01-05 = 02.04-17) të shenjtënuashimenë të prem ten e madhe. o të bekuam të kër shtenë. thiri Krishti zoti...