Select Page

Ikona dhe miniatura mesjetare në Shqipëri (Theofan Popa)

1. Ikona dhe miniatura mesjetare në Shqipëri (SHFLETUES) 2. Ikona dhe miniatura mesjetare në Shqipëri (PDF) Icônes et miniatures du Moyen âge en Albanie    ( PDF )   3. Ikona dhe miniatura mesjetare në Shqipëri    ( HTML ) Icônes et miniatures du Moyen âge en...

Ikona – afreske në Shqipëri

Kërkojmë një bashkëpunëtor, i cili të marrë përsipër vullnetarisht seksionin e Ikonografisë, për ta plotësuar me ikona e afreske nga kishat e Shqipërisë.  Lidhje : Afreske te Kishes se Shen Kollit, Daullas, Libofshe, Fier. (Adriana Mile)...