Shkëputur nga libri:
Bardhyl Demiraj, “Areali Kulturor i Veriut në shek. XVI-XIX”,
Onufri 2019, f. 362-370, 559-583.
Copyright / Të drejtat e autorësisë: Bardhyl Demiraj.

LIBRI NË SHFLETUES
LIBRI NË PDF