Papa Kristo H. Negovani
Bënjatë të Shënjtorëvet Dërgimëtarë – me shumë të gjatë ndarajim
(Për mësimëtarët e pjeshtëse pesëtë edhe për cilinë-do orthodoks të krishterë), Sofie 1905.

LIBRI NË SHFLETUES
LIBRI NË PDF