Select Page

KATEKIZËM ORTODOKSE (Për fëmijë dhe për të rritur)

Besimi Ortodoks

Ortodoksia

Ortodoksia

N. Crainic: “Orthodhoksia”, mblodhi e përktheu Dhimitër Beduli, Tiranë, 1994. LIBRI NË SHFLETUES LIBRI NË PDF    

Përmbledhje e Besimit Orthodhoks

Përmbledhje e Besimit Orthodhoks

Athanas Delikostopulos: “Përmbledhje e Besimit Orthodhoks – Dogmatikë orthodhokse për njeriun bashkëkohor”, përktheu dhjakon Anastas Bendo, KOASh, Tiranë 2011. LIBRI NË SHFLETUES LIBRI NË PDF

Patrologjia

Patrologjia

Andrea Llukani: Patrologjia (Etërit e Kishës), Botimet “Trifon Xhagjika”, Tiranë, 2007. LIBRI NË SHFLETUES LIBRI NË PDF  

Shën Joan Sinaiti: Shkalla

Shën Joan Sinaiti: Shkalla

  Shën Joani Sinaiti SHKALLA E NGJITJES QIELLORE (Ligjërime asketike) Përktheu nga greqishtja e vjetër Atë Foti Cici, 2020.   SHKALLËT 1-3 SHKALLA 4 ______________ SHKALLA NË ORIGJINAL DHE NË GJUHË TË TJERA GREQISHT Anglisht Arabisht Frëngjisht Greqishte e...

Mbi pendesën

MBI PENDESËN Me etërit në udhën e pendimit At Nikodhimos Janakopoulos * * * “Pastrohuni krejt dhe gjithmonë. Sepse me asgjë nuk gëzohet Perëndia sesa me ndreqjen dhe shpëtimin e njeriut, për hir të të cilit ekziston e gjithë fjala dhe gjithë misteri për t’u bërë...

Mbi rrëfimin

EJANI TEK UNË... At Nikodhimos Janakopulos EJANI TEK UNË... Përafrim në Misterin e Pendesës dhe të Rrëfimit “Ejani tek unë të gjithë sa jeni të lodhur e të ngarkuar, edhe unë do t’ju shplodh... mësoni prej meje se jam i butë dhe i përulur në zemër, dhe do të gjeni...

Predikime dhe komentarë

Letra e Titit

Letra e Titit

Andrea Llukani DIKUSH DUHET TË NDREQË ATË QË ËSHTË PRISHUR (Komenti i Letrës së Pavlit drejtuar Titit), 2011. LIBRI NË SHFLETUES LIBRI NË PDF    

Jetë shenjtorësh

Jetë shenjtorësh 2

Jetë shenjtorësh 2

Jetë shenjtorësh 2, KOASh, Tiranë 1996 (Mamasi, Petri, Llukai, Sofia dhe bijat e saj, Dhimitri, Katerina, Gjergji). LIBRI NË SHFLETUES LIBRI NË PDF

Jetë shenjtorësh 5

Jetë shenjtorësh 5

Jetë shenjtorësh 5, KOASh, Tiranë 1996 (Joan Përdëllimtari, Andoni i Madh, 40 Martirët, Stefani, Petro Athoniti). LIBRI NË SHFLETUES LIBRI NË PDF

Jetë shenjtorësh 7

Jetë shenjtorësh 7

Jetë shenjtorësh 7, KOASh, Tiranë 1996 (Matheu, Maria e Egjiptit, Theodhora e Aleksandrisë, Thedhor Tironi, Prokopi). LIBRI NË SHFLETUES LIBRI NË PDF

Literaturë e krishterë

BOTIME KATOLIKE

DEL BUON CONSIGLIO (Zoja e Shkodrës), 1757

DEL BUON CONSIGLIO (Zoja e Shkodrës), 1757

Bernardo Pecori: DEL BUON CONSIGLIO (Zoja e Këshillit të Mirë), Firenze 1757 Ku libër u gjet në arkivat e Bashkisë së Vjenës (Austri) nga z. Pjetër Logoreci dhe u dhurua prej tij i skanuar. LIBRI NË SHFLETUES LIBRI NË PDF

BOTIME PROTESTANTE