Select Page

KATEKIZËM ORTODOKSE (Për fëmijë dhe për të rritur)

Besimi Ortodoks

Ortodoksia

Ortodoksia

N. Crainic: “Orthodhoksia”, mblodhi e përktheu Dhimitër Beduli, Tiranë, 1994. LIBRI NË SHFLETUES LIBRI NË PDF    

Ç’është Krishti?

Ç’është Krishti?

Mitropoliti i Nikopolit, Meleti: “Ç’është Krishti?”, përktheu Vasil Xhaferi, KOASh, Tiranë 2001. LIBRI NË SHFLETUES LIBRI NË PDF

Përmbledhje e Besimit Orthodhoks

Përmbledhje e Besimit Orthodhoks

Athanas Delikostopulos: “Përmbledhje e Besimit Orthodhoks – Dogmatikë orthodhokse për njeriun bashkëkohor”, përktheu dhjakon Anastas Bendo, KOASh, Tiranë 2011. LIBRI NË SHFLETUES LIBRI NË PDF

Mbi rrëfimin

EJANI TEK UNË... At Nikodhimos Janakopulos EJANI TEK UNË... Përafrim në Misterin e Pendesës dhe të Rrëfimit “Ejani tek unë të gjithë sa jeni të lodhur e të ngarkuar, edhe unë do t’ju shplodh... mësoni prej meje se jam i butë dhe i përulur në zemër, dhe do të gjeni...

Patrologjia

Patrologjia

Andrea Llukani: Patrologjia (Etërit e Kishës), Botimet “Trifon Xhagjika”, Tiranë, 2007. LIBRI NË SHFLETUES LIBRI NË PDF  

Shën Joan Sinaiti: Shkalla

Shën Joan Sinaiti: Shkalla

  Shën Joani Sinaiti SHKALLA E NGJITJES QIELLORE (Ligjërime asketike) Përktheu nga greqishtja e vjetër Atë Foti Cici, 2020.   SHKALLËT 1-3 SHKALLA 4 ______________ SHKALLA NË ORIGJINAL DHE NË GJUHË TË TJERA GREQISHT Anglisht Arabisht Frëngjisht Greqishte e...

Mbi pendesën

MBI PENDESËN Me etërit në udhën e pendimit At Nikodhimos Janakopoulos * * * “Pastrohuni krejt dhe gjithmonë. Sepse me asgjë nuk gëzohet Perëndia sesa me ndreqjen dhe shpëtimin e njeriut, për hir të të cilit ekziston e gjithë fjala dhe gjithë misteri për t’u bërë...

Predikime dhe komentarë

Letra e Titit

Letra e Titit

Andrea Llukani DIKUSH DUHET TË NDREQË ATË QË ËSHTË PRISHUR (Komenti i Letrës së Pavlit drejtuar Titit), 2011. LIBRI NË SHFLETUES LIBRI NË PDF    

Jetë shenjtorësh

Jetë shenjtorësh 2

Jetë shenjtorësh 2

Jetë shenjtorësh 2, KOASh, Tiranë 1996 (Mamasi, Petri, Llukai, Sofia dhe bijat e saj, Dhimitri, Katerina, Gjergji). LIBRI NË SHFLETUES LIBRI NË PDF

Jetë shenjtorësh 5

Jetë shenjtorësh 5

Jetë shenjtorësh 5, KOASh, Tiranë 1996 (Joan Përdëllimtari, Andoni i Madh, 40 Martirët, Stefani, Petro Athoniti). LIBRI NË SHFLETUES LIBRI NË PDF

Jetë shenjtorësh 7

Jetë shenjtorësh 7

Jetë shenjtorësh 7, KOASh, Tiranë 1996 (Matheu, Maria e Egjiptit, Theodhora e Aleksandrisë, Thedhor Tironi, Prokopi). LIBRI NË SHFLETUES LIBRI NË PDF

Literaturë e krishterë

BOTIME KATOLIKE

DEL BUON CONSIGLIO (Zoja e Shkodrës), 1757

DEL BUON CONSIGLIO (Zoja e Shkodrës), 1757

Bernardo Pecori: DEL BUON CONSIGLIO (Zoja e Këshillit të Mirë), Firenze 1757 Ku libër u gjet në arkivat e Bashkisë së Vjenës (Austri) nga z. Pjetër Logoreci dhe u dhurua prej tij i skanuar. LIBRI NË SHFLETUES LIBRI NË PDF

BOTIME PROTESTANTE