Select Page

Jetë shenjtorësh 2

Jetë shenjtorësh 2

Jetë shenjtorësh 2, KOASh, Tiranë 1996 (Mamasi, Petri, Llukai, Sofia dhe bijat e saj, Dhimitri, Katerina, Gjergji). LIBRI NË SHFLETUES LIBRI NË PDF

Jetë shenjtorësh 5

Jetë shenjtorësh 5

Jetë shenjtorësh 5, KOASh, Tiranë 1996 (Joan Përdëllimtari, Andoni i Madh, 40 Martirët, Stefani, Petro Athoniti). LIBRI NË SHFLETUES LIBRI NË PDF

Jetë shenjtorësh 7

Jetë shenjtorësh 7

Jetë shenjtorësh 7, KOASh, Tiranë 1996 (Matheu, Maria e Egjiptit, Theodhora e Aleksandrisë, Thedhor Tironi, Prokopi). LIBRI NË SHFLETUES LIBRI NË PDF