Versioni ECM (European Christian Mission) i rishikuar, 2020
© dr Stephen Etches

 

BIBLA ME SHËNIME NË SHFLETUES
BIBLA ME SHËNIME NË PDF