Select Page

PSALLTIRI, 1868

PSALLTIRI, 1868

PSALLTIRI, 1868 (Me alfabetin e sotëm) Kthyerë pas Evraishtesë Vietërë Shqip ndë gluhë Toskërishte prej KONSTANTINIT KRISTOFORIDHIT, ELBASANASIT Konstantinopol, 1868. Ndë shtypa-shkronjë të A. H. Bojaxhianit. Paraqitur me alfabetin e sotëm nga Prof. XHEVAT LLOSHI ©...

DHIATA E RE, 1879

DHIATA E RE, 1879

DHIATA E-RE e Zotit dhe Shpëtimtarit t’ënë JISU KRISHT Kthyerë prej Elinishtesë Shqip Ndë të folë toskënisht © Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë (1998). DHIATA E RE E PLOTË NË SHFLETUES DHIATA E RE E PLOTË NË PDF Librat e Dhiatës së Re në PDF Truveza e...

TË BËRËTË, 1884

TË BËRËTË, 1884

TË BËRËTË (Me alfabetin e sotëm) Këthyerë pas Evraishtesë Vietërë Shqip ndë gluhë Toskërishte prej KONSTANTINIT KRISTOFORIDHIT, ELBASANASIT. Konstantinopolë ndë shtypashkronjë të A. H. Bojaxhianit, 1884. Paraqitur me alfabetin e sotëm nga prof. dr. XHEVAT LLOSHI. ©...

TË DALËTË, 1884

TË DALËTË, 1884

TË DALËTË (Me alfabetin e sotëm) Këthyerë pas Evraishtesë Vietërë Shqip ndë gluhë Toskërishte prej KONSTANTINIT KRISTOFORIDHIT, ELBASANASIT. Konstantinopolë ndë shtypashkronjë të A. H. Bojaxhianit, 1884. Paraqitur me alfabetin e sotëm nga prof. dr. XHEVAT LLOSHI. ©...

NOM I DYTË, 1884

NOM I DYTË, 1884

NOM I DYTË (Me alfabetin e sotëm) Këthyerë pas Evraishtesë Vietërë Shqip ndë gluhë Toskërishte prej KONSTANTINIT KRISTOFORIDHIT, ELBASANASIT. Konstantinopolë ndë shtypashkronjë të A. H. Bojaxhianit, 1884. Paraqitur me alfabetin e sotëm nga prof. dr. XHEVAT LLOSHI. ©...

FIALËT E URTA, 1884

FIALËT E URTA, 1884

FIALËT E URTA TË SOLLOMONIT (Me alfabetin e sotëm) Kthyerë pas Evraishtesë Vietërë Shqip ndë gluhë Toskërishte prej KONSTANTINIT KRISTOFORIDHIT, ELBASANASIT Paraqitur me alfabetin e sotëm nga Prof. XHEVAT LLOSHI © Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë Libri...

ISAIA, 1884

ISAIA, 1884

ISAIA (Me alfabetin e sotëm) Kthyerë pas Evraishtesë Vietërë Shqip ndë gluhë Toskërishte prej KONSTANTINIT KRISTOFORIDHIT, ELBASANASIT Paraqitur me alfabetin e sotëm nga Prof. XHEVAT LLOSHI © Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë Libri në formatin HTML (web...