Libri i plotë

Çashtie politiko-religjoze
Kryepeshkop Visarion Xhuvani, 1926