Kuvendi i Arbënit,1706

Koncili Provinciali o Kuvendi i Arbënit…, Romë 1706. Botim kritik – përgatiti Bardhyl...

Read More