Kuvendi i Arbënit,1706

Koncili Provinciali o Kuvendi i Arbënit…, Romë 1706. Botim kritik – përgatiti Bardhyl Demiraj, 2012. Majtas: riprodhimi fotografik. Djathtas: teksti kritik. Copyright / Të drejtat e autorësisë: Bardhyl Demiraj. LIBRI...

Read More