E Mbsuame e Krështerë, 1592
(Riprodhim nga Michiel de Vaan, 2004).

Copyright / Të drejtat e autorësisë: Michiel de Vaan. LIBRI NË SHFLETUES LIBRI NË PDF  ...

Read More