fbpx

Select Page

Kategori: Besimi

Predikime nga Atë Foti Cici

Këto predikime u përgatitën dhe u transmetuan nga Foti Cici në Athinë (1995), në radion e kishës ortodokse të Greqisë, 89.4 FM. Farëhedhësi (Lluka, 8:5-15).I pasuri dhe Llazari i varfër (Lluka, 16:19-31). Jeta e shën...

Read More

Mbi pendesën, N. Janakopoulos

MBI PENDESËN Me etërit në udhën e pendimit At Nikodhimos Janakopoulos * * * “Pastrohuni krejt dhe gjithmonë. Sepse me asgjë nuk gëzohet Perëndia sesa me ndreqjen dhe shpëtimin e njeriut, për hir të të cilit ekziston e gjithë...

Read More

Mbi rrëfimin, N. Janakopoulos

EJANI TEK UNË… At Nikodhimos Janakopulos EJANI TEK UNË… Përafrim në Misterin e Pendesës dhe të Rrëfimit “Ejani tek unë të gjithë sa jeni të lodhur e të ngarkuar, edhe unë do t’ju shplodh… mësoni prej meje se...

Read More
Loading