Predikime nga Atë Foti Cici

Këto predikime u përgatitën dhe u transmetuan nga Foti Cici në Athinë (1995), në radion e kishës ortodokse të Greqisë, 89.4 FM. Farëhedhësi (Lluka, 8:5-15).I pasuri dhe Llazari i varfër (Lluka, 16:19-31). Jeta e shën...

Read More