Konstandin Kristoforidhi: Historia e Shkrimit të Shenjtë dhe Katër katekizma

 Shkrime dhe përkthime, vëllimi 9 Historia e Shkrimit të Shenjtë (1870 e 1872) dhe...

Read More