Bernardo Pecori: DEL BUON CONSIGLIO (Zoja e Këshillit të Mirë), Firenze 1757
Ku libër u gjet në arkivat e Bashkisë së Vjenës (Austri) nga z. Pjetër Logoreci dhe u dhurua prej tij i skanuar.

LIBRI NË SHFLETUES
LIBRI NË PDF