DHIATA E-RE e Zotit dhe Shpëtimtarit t’ënë JISU KRISHT
Kthyerë prej Elinishtesë Shqip
Ndë të folë toskënisht

© Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë (1998).

DHIATA E RE E PLOTË NË SHFLETUES
DHIATA E RE E PLOTË NË PDF
Librat e Dhiatës së Re në PDF

Truveza e libravet të Dhjatës’ së-Re
Ungjilli pas Mattheut
Ungjilli pas Markut
Ungjilli pas Llukajt
Ungjilli pas Joanit
Punët’ e Apostojvet
Karta e Apostollit Pavël mbë Romanëtë
Karta e-Parë Apostollit Pavël mbë Korinthianëtë
Karta e-Dytë Apostollit Pavël mbë Korinthianëtë
Karta e Apostollit Pavël mbë Gallatianëtë
Karta e Apostollit Pavël mbë Efesianëtë
Karta e Apostollit Pavël mbë Filippianëtë
Karta e Apostollit Pavël mbë Kollossianëtë
Karta e-Parë Apostollit Pavël mbë Thessallonikasitë
Karta e-Dytë Apostollit Pavël mbë Thessallonikasitë
Karta e-Parë Apostollit Pavël mbë Timothenë
Karta e-Dytë Apostollit Pavël mbë Timothenë
Karta e Apostollit Pavël mbë Titonë
Karta e Apostollit Pavël mbë Filimoninë
Karta e Apostollit Pavël mbë Ebrenjtë
Karta e-Përgjithëshme e Apostollit Jakov
Karta e-Parë Përgjithëshme e Apostollit Pjetër
Karta e-Dytë Përgjithëshme e Apostollit Pjetër
Karta e-Parë Përgjithëshme e Apostollit Joan
Karta e-Dytë Përgjithëshme e Apostollit Joan
Karta e-Tretë Përgjithëshme e Apostollit Joan
Karta e-Përgjithëshme e Apostollit Judhë
Sbulesa e Joan Theollogut

—————–

Shënim:

Varianti i digjitializuar prej nesh në vitin 2004, në PDF dhe në HTML, u fshi nga biblioteka, sepse ishte një riprodhim elektronik i vjetër. Ai format nuk kishte mundësi kopjimi të tekstit në PDF, ndërsa në HTML teksti kishte edhe pasaktësi a gabime, mbasi ishte kopjuar fjalë për fjalë në kompjuter nga një besimtare, pa përgatitje të mirëfillta gjuhësore.

Ndërkohë, duhet shënuar se prof. dr. Xhevat Lloshi është duke punuar sërish me Dhjatën e Re toskërisht, duke u bazuar në botimin origjinal, pa ndryshimet e mëvonshme.