ME ALFABETIN E SOTËM

Vangjel Meksi – Grigor Gjirokastriti
Paraqitur me alfabetin e sotëm nga Dr. Thoma Qendro
© Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë

Librat e Dhjatës së Re në BIBLE.COM

Shënti Ungjilli i Mattheosë
Shënti Ungjilli i Markosë
Shënti Ungjilli i Llukait
Shënti Ungjill i Ioannit
Të Bëratë e Shënjtorëvet Apostolet
Kartë e Apostoloit Pavllosë mbë Romanë
Kartë e Apostoloit Pavllosë mbë Korinthiot. Eparë.
Kartë e Apostoloit Pavllosë mbë Korinthiot. Editë.
Kartë e Apostoloit Pavllosë mbë Gallatë
Kartë e Apostoloit Pavllosë mbë Efesiot
Kartë e Apostoloit Pavllosë mbë Filipiot
Kartë e Apostoloit Pavllosë mbë Kolosait
Kartë e Apostoloit Pavllosë mbë Seleniqot. Eparë.
Kartë e Apostoloit Pavllosë mbë Seleniqot. Editë.
Kartë e Apostoloit Pavllosë mbë Timotheonë. Eparë.
Kartë e Apostoloit Pavllosë mbë Timotheonë. Editë.
Kartë e Apostoloit Pavllosë mbë Titonë
Kartë e Apostoloit Pavllosë mbë Filimonë
Kartë e Apostoloit Pavllosë mbë Çifut
Kartë e Apostoloi Iakovit Katholiqia
Kartë e Apostoloit Petrosë Katholoqia. Eparë.
Kartë e Apostoloit Petrosë Katholoqia. Editë.
Kartë e Apostoloit Ioannit, Katholoqia. Eparë.
Kartë e Apostoloit Ioannit, Katholiqia. Editë.
Kartë e Apostoloit Ioannit, Katholiqia. Etretë.
Kartë e Apostoloit Iudhësë, Katholiqia
Apokalipsi

ME ALFABETIN ORIGJINAL

Vangjel Meksi – Grigor Gjirokastriti
Botim dygjuhësh greqisht – shqip
(Teksti shqip me alfabet grek)

DHJATA E RE E PLOTË NË SHFLETUES
DHJATA E RE E PLOTË NË PDF
Librat e Dhjatës së Re në PDF

Shënti Ungjilli i Mattheosë
Shënti Ungjilli i Markosë
Shënti Ungjilli i Llukait
Shënti Ungjill i Ioannit
Të Bëratë e Shënjtorëvet Apostolet
Kartë e Apostoloit Pavllosë mbë Romanë
Kartë e Apostoloit Pavllosë mbë Korinthiot. Eparë.
Kartë e Apostoloit Pavllosë mbë Korinthiot. Editë.
Kartë e Apostoloit Pavllosë mbë Gallatë
Kartë e Apostoloit Pavllosë mbë Efesiot
Kartë e Apostoloit Pavllosë mbë Filipiot
Kartë e Apostoloit Pavllosë mbë Kolosait
Kartë e Apostoloit Pavllosë mbë Seleniqot. Eparë.
Kartë e Apostoloit Pavllosë mbë Seleniqot. Editë.
Kartë e Apostoloit Pavllosë mbë Timotheonë. Eparë.
Kartë e Apostoloit Pavllosë mbë Timotheonë. Editë.
Kartë e Apostoloit Pavllosë mbë Titonë
Kartë e Apostoloit Pavllosë mbë Filimonë
Kartë e Apostoloit Pavllosë mbë Çifut
Kartë e Apostoloi Iakovit Katholiqia
Kartë e Apostoloit Petrosë Katholoqia. Eparë.
Kartë e Apostoloit Petrosë Katholoqia. Editë.
Kartë e Apostoloit Ioannit, Katholoqia. Eparë.
Kartë e Apostoloit Ioannit, Katholiqia. Editë.
Kartë e Apostoloit Ioannit, Katholiqia. Etretë.
Kartë e Apostoloit Iudhësë, Katholiqia
Apokalipsi