DICTIONARIUM LATINO-EPIROTICUM, 1635
(Fjalor latinisht-epirotisht).
Copyright / Të drejtat e autorësisë: Bardhyl Demiraj.

LIBRI NË SHFLETUES
LIBRI NË PDF