DICTIONARIUM LATINO-EPIROTICUM, 1635
(Fjalor latinisht-epirotisht).

Botim kritik – përgatiti Bardhyl Demiraj, 2008.
Majtas: riprodhimi diplomatik dhe teksti kritik.
Djathtas: riprodhimi fotografik.

Copyright / Të drejtat e autorësisë: Bardhyl Demiraj.