Riprodhimet kritike e diplomatike të Doktrinës janë marrë nga botimi i Akademisë së Shkencave të Kosovës,
GJON P. NIKOLLË KAZAZI DHE “DOKTRINA” E TIJ (B. Demiraj), Prishtinë, 2006.

LIBRI NË SHFLETUES
LIBRI NË PDF