Riprodhimet e tekstit nga prof. dr. Bardhyl Demiraj


Copyright © Bardhyl Demiraj, 2006

Riprodhimet kritike e diplomatike të Doktrinës janë marrë nga botimi i Akademisë së Shkencave të Kosovës, GJON P. NIKOLLË KAZAZI DHE “DOKTRINA” E TIJ (B. Demiraj), Prishtinë, 2006.