DOKTRINA E KËRSHTEN, 1743.

Teksti me alfabetin e sotëm (Përgatiti Bardhyl Demiraj, 2006).

Copyright / Të drejtat e autorësisë: Bardhyl Demiraj.