DOKTRINA E KËRSHTEN, 1743.
“Historiku i tekstit dhe përmbajtja e tij” dhe “Doktrina e kërshten” me alfabetin e sotëm (Prof. dr. Bardhyl Demiraj, 2006).
Copyright / Të drejtat e autorësisë: Bardhyl Demiraj.

LIBRI NË SHFLETUES
LIBRI NË PDF