(botuar në: Papa Benedikti XIV, Opera Omnia VII, Romæ 1767)