Konstandin Kristoforidhi

FIALËT E URTA TË SOLLOMONIT

(Me alfabetin e sotëm)

Kthyerë pas Evraishtesë Vietërë Shqip ndë gluhë Toskërishte
prej KONSTANTINIT KRISTOFORIDHIT, ELBASANASIT

Paraqitur me alfabetin e sotëm nga Prof. XHEVAT LLOSHI

© Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë

Libri në formatin HTML (web text)
Libri në formatin PDF
Libri në Shfletues