Një rrugëtim nga mesjeta gjer sot, mbi fjalët “Perëndi” dhe “Zot” në gjuhën shqipe. Lexoni shkrimin në PDF, 17 faqe, në linkun më poshtë:
 

Perëndia dhe Zoti në gjuhën shqipe